Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20161015_081223.jpg DSC_0116.jpg DSC_0100.jpg WP_20130919_0081.jpg WP_20130919_006.jpg WP_20130919_009.jpg WP_20130919_004.jpg WP_20130919_001.jpg Ho_Chi_Minh_chan_dung_mot_con_nguoi.flv IMG_0897.jpg DSC_00871.jpg Tang_20__11__2012.swf Bui_phan12.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Mời trà

  Chúc mừng ngày 8-3.

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TRƯỜNG THCS HÒA THẠNH - CHÂU THÀNH - TÂY NINH

  THI HKI-ANH 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  Ngày gửi: 22h:31' 13-11-2017
  Dung lượng: 36.0 KB
  Số lượt tải: 708
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 8
  MÔN TIẾNG ANH
  Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

  I. LISTENING
  Listen to the passage and give short answers to the following questions. (2.5 pts)
  1. Who is Peter?

  2. How old is he?

  3. Where does he live?

  4. What does he like doing in his free time?

  5. What is he going to do next summer?


  II. READING
  Read the passage and choose the most appropriate answer A, B, C or D. (2.5 pts)
  How Nam has improved his English?
  In the first year of lower secondary school, I had some difficulties in learning English. My English pronunciation was really bad and my English grammar was worse. I did not know how to improve them. I didn’t want my father and mother to know about this. One afternoon after the lesson, my teacher of English told me to wait for her outside the classroom. She took me to the school library and showed me cassettes of pronunciation drills kept in a glass bookcase. She also told me how to use an English – English dictionary to improve my English grammar. “Now I think you know what you should do”, said she. I made much progress and only one year later, I won the first prize in the English Speaking Contest held for secondary school students in my hometown.

  1. What difficulties did Nam have in learning English in the first year?
  A. The pronunciation
  B. The grammar
  C. Both pronunciation and grammar
  D. The way of improving his pronunciation
  2. Who wanted to meet him one afternoon after the lesson?
  A. His teacher
  B. One of his friends
  C. His father
  D. His mother
  3. Where did Nam and his teacher go after that?
  A. to the town library
  B. to the school library
  C. to the teachers’ room
  D. to his house
  4. What did the teacher show him then?
  A. A glass bookcase
  B. An English – English dictionary
  C. An English Grammar book
  D. Cassettes of pronunciation drills
  5. What did he win in the English Speaking Contest one year later?
  A. The first prize
  B. The second prize
  C. The third prize
  D. The fourth prize
  III. LANGUAGE FOCUS
  Circle the best option A, B, C or D to complete each of the following sentences (2.5 pts)
  1. I often play soccer _______ Sunday afternoon.
  A. in B. at C. on D. for
  2. We should wait here _______ our teacher comes back.
  A. before B. until C. after D. during
  3. Mr. Brown is the same age ________ Mrs. Brown.
  A. as B. like C. from D. with
  4. The little boy is not _________ to lift the suitcase.
  A. enough strong B. strong enough C. too strong D. so strong
  5. My father was good at swimming. He used to ______ swimming in summer.
  A. go B. goes C. went D. going
  6. Kate hates ______ to classical music.
  A. listens B. listened C. listen D. listening
  7. Hung is ______ student in my class.
  A. good B. better C. the best D. a best
  8. Ho Chi Minh City is larger and ______ beautiful than Hanoi.
  A. more B. as C. most D. the most
  9. Mr. Smith likes _______ to music in his free time.
  A. listens B. listened C. listen D. listening
  10. They built this house _______1990.
  A. from B. in C. at D. for

  IV. WRITING
  Write a passage using the following sets of words and phrases. You can make all
  the necessary changes and additions. (2.5 pts)
  1. Lan / like / learn English

  2. She / begin / learn / this language / 2003

  3. She / always / want / improve her English

  4. Last week / she / buy / English-Vietnamese dictionary

  5. She / often / use/ it/ for reading
   
  Gửi ý kiến

  TIN TỨC